Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam tham dự hội nghị Tư lệnh Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 15

0
24

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam người thứ 5 từ phải sang ở hàng thứ nhất – Ảnh: Vũ Hưởng

Tham dự có 27 đoàn hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới. Đoàn Việt Nam do Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đây là diễn đàn hải quân lớn nhất trên thế giới, 2 năm tổ chức một lần do hải quân thành viên chính thức luôn phiên đảm nhiệm.

WPNS có 27 thành viên, trong đó có 21 thành viên chính thức, 4 nước quan sát viên, 2 nước đang đề nghị được tham gia với tư cách quan sát viên.

WPNS 15 với chủ đề “Tăng cường hợp tác vì sự ổn định ở khu vực Thái Bình Dương”.

Hội nghị thảo luận các nội dung về hoạt động chung của WPNS. Bên lề hội nghị, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam Phạm Hoài Nam sẽ có các cuộc gặp song phương với Tư lệnh Hải quân Indonesia, Singapore, Pháp, Brunei, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ… trao đổi các nội dung hợp tác song phương.

Song song với hội nghị này, nước chủ nhà tổ chức diễn tập hải quân đa phương KOMODO. Tư lệnh Phạm Hoài Nam và các đại biểu WPNS 15 tham dự các hoạt động của lễ khai mạc. Hội nghị kết thúc vào ngày 15.4.