Chưa rõ số phận ba phụ nữ Việt ‘thề chết vẫn ở lại Úc’

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

15 queries in 0.950 seconds.