Chủ tịch Việt Nam nói tất cả sẽ thua nếu bùng ra xung đột ở biển Đông

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE