Chủ tịch Việt Nam nói tất cả sẽ thua nếu bùng ra xung đột ở biển Đông

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE