Chủ tịch tỉnh Sơn La, Bắc Ninh bị yêu cầu ‘nghiêm túc kiểm điểm’

0
5

Ủy ban kiểm tra trung ương vừa hoàn thành kỳ họp thứ 9 với nhiều nội dung quan trọng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh (nhiệm kỳ 2011-2016) và ông Nguyễn Tử Quỳnh (Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh).

Theo đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh chưa lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh quy định cụ thể việc hỗ trợ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp; chưa báo cáo xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền trước khi UBND tỉnh ban hành các văn bản, quyết định về việc giao đất nêu trên.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh cũng thiếu kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến việc giao đất ở một số địa phương thực hiện không thống nhất, không đúng quy trình, thủ tục.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh, với cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (nhiệm kỳ 2011-2016) và sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh, có trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh và ông Nguyễn Tử Quỳnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; đồng thời, có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận cho hay, ông Minh đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc chỉ đạo giao cho một doanh nghiệp thăm dò, khai thác cát trên sông Mã không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã công bố kết luận giải quyết tố cáo ông Cầm Ngọc Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Khuyết điểm, vi phạm của ông Minh đã được khắc phục kịp thời và chưa gây hậu quả. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu ông này và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Khiển trách nguyên Bí thư Đảng ủy Ngoài nước

Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước đã để xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết; thực hiện không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; trong công tác cán bộ và giải quyết tố cáo có vi phạm, khuyết điểm.

Với cương vị là người đứng đầu, ông Lê Dân (nguyên Bí thư Đảng ủy Ngoài nước) chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Lê Dân chưa thực hiện tốt việc giữ gìn đoàn kết nội bộ; chưa thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước trong việc bổ nhiệm, xử lý kỷ luật cán bộ và giải quyết tố cáo…

Vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước và cá nhân ông Lê Dân, tạo dư luận không tốt trong cơ quan.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách ông Lê Dân; đồng thời, đề nghị Ban bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015.