Chủ tịch Tập: Quan hệ Trung-Nga đang tốt nhất trong lịch sử (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt