Chủ tịch Hà Nội: ‘Giao cử cán bộ đi Singapore, TQ học trồng cây’

0
8

Một kiểu trồng cây không bóc lưới bầu ở Hà Nội bị dư luận lên án trước đây.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa phát đi thông báo số 32-TB-VP thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch thành phố HN Nguyễn Đức Chung về công tác chặt tỉa cây xanh, thay thế cây xanh và trồng mới trên các tuyến phố.

Thông báo được Phó chánh Văn phòng UBND TP Lưu Quang Huy ký ngày 23/2, cho biết: “Sau khi nghe lãnh đạo Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội báo cáo về công tác cắt tỉa cây xanh và trồng mới thay thế trên các tuyến phố, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp Chủ tịch UBND TP kết luận, chỉ đạo với nội dung.

Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã dừng toàn bộ việc đấu thầu, quản lý cây xanh giai đoạn 2016 – 2020. Trước mắt đặt hàng theo từng quý…

Sở Xây dựng phải thống kê toàn bộ các dự án, công việc liên quan đến cây xanh, thảm cỏ từ năm 2011 – 2016, báo cáo UBND thành phố.

Trước mắt, thành phố giao toàn bộ việc cắt, tỉa cây xanh trên địa bàn 12 quận cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh thực hiện, đảm bảo mỹ quan đô thị phù hợp từng tuyến phố.

“Việc trồng cây mới, cây thiếu, thay thế cây cong, cây mục nát phải được thực hiện xong trong đêm. Những tuyến phố có cây tuổi từ 10 năm trở lên, khi thay mới phải đảm bảo cây có đường kính tương ứng, đánh chuyển những cây không đúng chủng loại cây đô thị ra trồng ở công viên Hòa Bình. Toàn bộ chi phí tính theo cơ chế thị trường” – Thông báo số 32/TB-VP nêu rõ.

Chủ tịch Hà Nội giao Sở Nội vụ, phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội nghiên cứu, tổ chức lại bộ máy của công ty theo hướng thành lập các xí nghiệp chuyên nghiệp.

Sau khi cơ cấu lại, các đơn vị bố trí cán bộ quản lý, nghiệp vụ đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh ngắn hạn tại Singapore, Trung Quốc. Sở xây dựng chủ trì mời các đơn vị.