Chọn tuổi xông đất để một năm thuận buồm xuôi gió

0
8

 

Chọn người xông đất theo Lục hợp và Tam hợp

Gia chủ tuổi Tý – chọn tuổi xông đất: Sửu và Thân, Thìn

Gia chủ tuổi Sửu – chọn tuổi xông đất: Tý và Tỵ, Dậu

Gia chủ tuổi Dần – chọn tuổi xông đất: Hợi và Ngọ, Tuất

Gia chủ tuổi Mão – Chọn tuổi xông đất: Tuất và Hợi, Mùi

Gia chủ tuổi Thìn – Chọn tuổi xông đất: Dậu và Thân, Tý

Gia chủ tuổi Tỵ – Chọn tuổi xông đất: Thân và Dậu Sửu

Gia chủ tuổi Ngọ – Chọn tuổi xông đất: Mùi và Dần, Tuất

Gia chủ tuổi Mùi – Chọn tuổi xông đất: Ngọ và Hợi, Mão

Gia chủ tuổi Thân – Chọn tuổi xông đất: Tỵ và Tý, Thìn

Gia chủ tuổi Dậu – Chọn tuổi xông đất: Thìn và Tỵ, Sửu

Gia chủ tuổi Tuất – Chọn tuổi xông đất: Mão và Dần, Ngọ

Gia chủ tuổi Hợi – Chọn tuổi xông đất: Dần và Mùi, Mão

Tuổi xông nhà tốt cho năm Bính Thân

1928 – Mậu Thìn

1934 – Giáp Tuất

1938 – Mậu Dần

1944 – Giáp Thân

1945 – Ất Dậu – Rất tốt

1948 – Mậu Tý

1954 – Giáp Ngọ

1958 – Mậu Tuất

1964 – Giáp Thìn

1965 – Ất Tỵ

1968 – Mậu Thân – Tốt nhất

1974 – Giáp Dần

1978 – Mậu Ngọ

1980 – Canh Thân

1981 – Tân Dậu

1984 – Giáp Tý

1985 – Ất Sửu – Rất tốt

1988 – Mậu Thìn

1994 – Giáp Tuất

Theo SKGĐ

comments

SHARE