Chơi ngu, chơi khăm, troll nhau hài hước nhất (P48)✓

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.916 seconds.