Choáng với dàn thiết giáp BTR-82A mới cứng Nga chuyển cho Azerbaijan

Một loạt các phương tiện chiến đấu hiện đại đang được Nga chuyển giao Azerbaijan theo các thỏa thuận được hai bên ký kết trước đó, trong đó có cả xe thiết giáp chờ quân BTR-82A.