Chính phủ Việt Nam nợ gần 86 tỷ đôla

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE