Chính phủ lấy ý kiến dân về dự thảo văn kiện đại hội đảng

0
5

Chính phủ Việt nam vừa công bố toàn bộ dự thảo Văn kiện đại hội đảng lần thứ 12 vào năm tới và nói là để lấy ý kiến đóng góp toàn dân.

Thông báo trên trang điện tử của chính phủ có nói rằng việc lấy ý kiến này là theo chỉ đạo của Bộ chính trị đảng cộng sản Việt nam.

Thông báo của chính phủ khuyến khích người dân góp ý về các quan điểm phát triển như thể chế kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình tăng trưởng, xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với phát huy quyền làm chủ của người dân.

Thời gian dành cho việc gửi ý kiến góp ý là từ hôm nay cho đến hết ngày 31/10/2015.

Năm 2013 Chính phủ Việt nam cũng đã đưa ra bản dự thảo Hiến pháp để kêu gọi dân chúng góp ý. Nhiều tổ chức xã hội độc lập đã đưa ra nhiều ý kiến để sửa đổi bản dự thảo.

Nhưng cuối cùng bản Hiến pháp 2013 được thông qua với hầu như không có điều gì được sửa đổi

:R:

comments

SHARE