Chính phủ Hoa Kỳ gởi $1.4 tỷ Mỹ kim chi phiếu hỗ trợ kinh tế đến những người đã quá vãng

Theo bản tin của AP, cơ quan giám sát của chính phủ đưa tin hôm thứ Năm cho biết gần 1.1 triệu chi phiếu tiền hỗ trợ kinh tế với tổng số 1.4 tỷ Mỹ Kim đã đến tay người đã quá vãng. Hơn 130 triệu chi phiếu đã được gửi đến người thọ thuế như là một phần của gói cứu trợ coronavirus trị giá 2.4 nghìn tỷ Mỹ Kim được ban hành vào tháng 3.

Trong bán báo cáo về các chương trình của chính phủ, Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ, chi nhánh kiểm toán của Quốc hội đã trích dẫn dẫn số lượng thanh toán sai lầm cho người nộp thuế đã quá vãng. Mặc dù chính phủ đã yêu cầu thân nhân những người đã chết trả lại tiền, nhưng điều đó không rõ là họ có phải trả lại hay không.

Ngoài ra đây cũng là một vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị, nếu Bộ Tài chính tìm cách lấy lại số tiền này, nhất là từ một số người nhận có thể đã chết trong những tháng đầu năm nay vì COVID-19. Lỗi lầm này xảy ra chủ yếu là do việc chậm trễ trong báo cáo dữ kiện về người đã qua đời. Đó là một sai sót mà các chuyên gia thuế nói là gần như không thể tránh khỏi.

Hồi đầu tháng 5, IRS đã yêu cầu thân nhân của người quá vãng trả lại tiền. Một số chuyên gia pháp lý đã nói rằng chính phủ có thể không có thẩm quyền pháp lý để yêu cầu thân nhân của họ trả lại, vì tiền của người chết có thể sẽ được ký vào các quỹ tài sản thừa kế của gia đình họ, và người chết đã có nộp bản thuế nên mới nhận được tiền.

Theo SBTN