Chiến đấu cơ Mỹ đại thắng 31,2 tỷ USD ở Trung Đông

0
9

comments