Chiến đấu cơ Đài Loan mang được bom chùm, Trung Quốc hãi?

0
13