Chiêm ngưỡng máy bay Mỹ khiến phát xít Nhật chết khiếp

Máy bay Corsair của hải quân Mỹ tỏ rõ là tiêm kích nhanh nhất thế giới vào thời của nó. Bộ binh Nhật hãi hùng gọi phi cơ này là “Thần Chết Huýt sáo”.

Chiêm ngưỡng máy bay Mỹ khiến phát xít Nhật chết khiếp

Shares

Shares

46 queries in 2.970 seconds.