Chỉ 1% số người từng đọc Doraemon nhận ra sự thực này về Nobita | Việt Vivu |

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.909 seconds.