Chết mê dàn máy bay quân sự “khủng” ở Paris Air Show (2)

0
8
 theo Kiến Thức