Chánh lục sự tổ chức nghi lễ vào ngày thứ Bảy đặc biệt tại Honda Center với chủ đề “Thiên đường mùa Đông”

Theo thông cáo báo chí của văn phòng chánh lục sự quận Cam, vào Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng 12, 2020, Văn phòng Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn sẽ tổ chức lễ thành hôn trong khung cảnh Thiên Đường Mùa Đông tại Honda Center trong thành phố Anaheim.

Trong ngày đặc biệt này, các cặp tình nhân sẽ có cơ hội đi qua khung cảnh mùa đông với nhiều cảnh thần tiên từ 5 giờ chiều đến 9 giờ đêm. Để tham gia ngày đặc biệt này, quý vị hãy lấy hẹn trước tại trang cr.ocgov.com/intranet_oc/emarriage.

Ngoài ra, những hạn chế sau đây sẽ được áp dụng để bảo đảm sự an toàn cho các cặp tình nhân và nhân viên, đó là các cặp phải có giấy ghi danh kết hôn và có một buổi lễ kết hôn do một nhân viên của văn phòng chánh lục sự Quận Cam Hugh Nguyễn cử hành trong thời gian hẹn.

Khi cử hành nghi lễ, chỉ có thể có mặt của cặp đôi và một người làm chứng, không cho phép có khách mời; Khi đến nơi, các cặp phải ở bên trong xe của họ cho đến khi nhân viên văn phòng liên lạc qua điện thoại để hướng dẫn họ đến cửa sổ; Các cặp phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ do chính phủ cấp tại cuộc hẹn; Các hình thức thanh toán được chấp nhận như sau: check cá nhân, Money order hay Cashier’s check. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi số (714) 834-2500.

Theo SBTN