Cầu xe lửa Bình Lợi trên trăm tuổi chuẩn bị ‘nghỉ hưu’ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt