Cấp “nhầm” hơn 170 lô đất, huyện xin… rút kinh nghiệm (!)

0
20

Kết luận của UBND tỉnh Hà Tĩnh về sai phạm của UBND huyện Kỳ Anh trong việc cấp “nhầm” 172 lô đất.

Trong đó có những hộ một thế hệ được xét cấp 2 thửa đất, không liên quan đến công tác GPMB, không có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi thu hồi đất, không có đất bị thu hồi, không có nhà ở trên đất thu hồi, vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp, có địa chỉ đăng ký thường trú khác với nơi thu hồi đất.

Kết luận của thanh tra chỉ rõ, trách nhiệm chung, toàn diện về các sai phạm, khuyết điểm nêu trên trước hết thuộc về Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh qua các thời kỳ mà trực tiếp nhất là người giữ chức từ tháng 9/2009 – 12/2013. Người đứng đầu huyện Kỳ Anh được kết luận là thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, xem việc cấp đất tái định cư (TĐC) là của UBND xã nên đã để sai phạm trong việc xét TĐC diễn ra trong thời gian dài, trên diện rộng ở tất cả các xã có thực hiện TĐC.

Cùng với Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường (Phó Chủ tịch huyện) cũng bị kết luận là người người chịu trách nhiệm chính liên quan đến sai phạm nói trên khi đã không có biện pháp quản lý, để UBND các xã tự ý xét cấp đất TĐC, chưa thực hiện nhiệm vụ được giao như lập trình, thẩm định phương án TĐC và triển khai phương án TĐC.

Kết luận cũng nêu rõ Chủ tịch UBND các xã thuộc vùng TĐC là Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Lợi và Kỳ Nam là những cán bộ trực tiếp gây ra sai phạm này. Dù đã thành lập Hội đồng xét cấp đất TĐC nhưng chủ tịch các xã nói trên đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong xét cấp đất, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn cấp trên, lạm dụng quyền hành, tùy tiện đã xét cấp sai đối tượng với số lượng lớn.

Trách nhiệm liên đới thuộc về Trưởng phòng TN-MT huyện Kỳ Anh khi chưa tiến hành tham mưu các biện pháp để quản lý việc cấp đất TĐC theo đúng quy định, quá trình cấp giấy CNQSDĐ chưa thực hiện việc thẩm định điều kiện cấp đất dẫn đến vi phạm.

Trong kết luận thanh tra, ngoài việc yêu cầu đình chỉ việc sử dụng đất, tiến hành thủ tục thu hồi ngay các lô đất cấp sai địa chỉ, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tập thể UBND huyện Kỳ Anh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, đúng quy định pháp luật đối với Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Phòng TN-MT huyện (giữ chức từ tháng 9/2009 – 12/2013), Chủ tịch Hội đồng bồi thường, Chủ tịch UBND các xã tương ứng sai phạm và hậu quả gây ra.

1

Làm việc với các phóng viên, ông Nguyễn Văn Bổng (phải) cung cấp một văn bản do ông ký, đề xuất tỉnh không kỷ luật 5 cán bộ huyện liên quan, số cán bộ này chỉ phải “nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Kết luận thanh tra yêu cầu UBND huyện Kỳ Anh phải tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, xử lý dứt điểm tất cả các khuyết điểm, sai phạm trong thời gian vừa qua và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 20/3/2015. Tuy nhiên, đến nay chỉ đạo trên của UBND tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa được lãnh đạo huyện Kỳ Anh thực thi nghiêm túc.

Không những thế, mới đây, ngày 21/4/2015, trong một báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn Bổng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (vừa bị điều động sang nhận nhiệm vụ mới) đã khiến không ít cán bộ tại huyện này ngạc nhiên khi đề xuất tỉnh không kỷ luật 5 cán bộ huyện gây ra sai phạm nêu trên. Thay vào đó ông Bổng đề xuất để các cán bộ này “nghiêm túc rút kinh nghiệm” (!).