Cảnh tàu chiến Việt Nam bắn ngư lôi

Không có hình ảnh cả trong quá khứ và hiện tại ghi lại được khoảnh khắc các tàu chiến Việt Nam bắn ngư lôi tấn công mục tiêu.

Cảnh tàu chiến Việt Nam bắn ngư lôi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 3.686 seconds.