Cảnh tàu chiến Việt Nam bắn ngư lôi

Không có hình ảnh cả trong quá khứ và hiện tại ghi lại được khoảnh khắc các tàu chiến Việt Nam bắn ngư lôi tấn công mục tiêu.

Cảnh tàu chiến Việt Nam bắn ngư lôi

Shares

Shares

46 queries in 2.656 seconds.