Cảnh sát Mỹ nói với cô bé biểu tình: ‘Chú ở đây là để bảo vệ cháu’ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt