Cảnh lính Mỹ học dùng súng chống tăng B41

Các binh lính Mỹ gần đây đã được người Ba Lan huấn luyện cách sử dụng súng chống tăng RPG-7 (Việt Nam thường gọi là B41).

Cảnh lính Mỹ học dùng súng chống tăng B41

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.485 seconds.