Cảnh lính Mỹ học dùng súng chống tăng B41

Các binh lính Mỹ gần đây đã được người Ba Lan huấn luyện cách sử dụng súng chống tăng RPG-7 (Việt Nam thường gọi là B41).

Cảnh lính Mỹ học dùng súng chống tăng B41

Shares

Shares

58 queries in 4.605 seconds.