Cảnh hãi hùng dòng sông bị nhuộm đỏ như máu ở Hà Nội

Nhánh sông Nhuệ chảy qua địa phận phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Màu nước sông đỏ tươi, vàng... khiến người dân kinh hãi.

Cảnh hãi hùng dòng sông bị nhuộm đỏ như máu ở Hà Nội

Shares

Shares

21 queries in 1.808 seconds.