Cảnh đáng buồn tại nhà máy PVtex Đình Vũ thua lỗ 1.400 tỷ

0
7