Cảnh báo việc tăng thuế môi trường vào giá xăng

0
7

Hai bộ Ngoại giao, Tư Pháp và Phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam yêu cầu Bộ Tài chính phải cân nhắc kỹ lưỡng, đánh giá cẩn trọng về tác động đối với đề nghị tăng khung thuế bảo vệ môi trường đánh vào một số mặt hàng xăng, dầu mà được nói gấp 2 đến 3 lần so với mức hiện nay.

Cụ thể Bộ Tư Pháp Việt Nam cho rằng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế bảo vệ môi trường còn sơ sài; báo cáo đánh giá tác động chưa nêu bật được nội dung của chính sách, không có đánh giá tác động định lượng mà chỉ sử dụng phương pháp định tích trong khi mức thuế bảo vệ môi trường tăng 2,5 lần so với qui định hiện hành.

Phòng Thương Mại-Công nghiệp Việt Nam cảnh báo chính sách tăng thuế đối với xăng dầu nhằm bù vào khoản hụt thu từ các hiệp định thương mại sẽ tác động đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam, làm mất lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước so với đối thủ nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ ra bối cảnh hiện tại doanh giới trong nước đang gặp nhiều khó khăn, mặt hàng xăng dầu thiết yếu hiện đang phải gánh nhiều loại thuế và phí rồi.

Mặc dù hai bộ Ngoại giao, Tư Pháp và Phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam có những cảnh báo như vừa nêu; Bộ Nội Vụ đồng ý với các nội dung mà Bộ Tài chính nêu ra trong hồ sơ xây dựng Luật thuế Bảo vệ môi trường; mà mức tăng đánh vào mỗi lít xăng được đề xuất từ 3 ngàn đến 8 ngàn đồng.

RFA

SHARE