Cảnh báo mới về các cấu trúc Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông

0
12
SHARE