Cảnh bảo dưỡng tàu ngầm Kilo trên cạn

Bảo dưỡng thường xuyên giúp các tàu ngầm Kilo luôn trong trạng thái chiến đấu tốt nhất để sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào.

Cảnh bảo dưỡng tàu ngầm Kilo trên cạn

Shares

Shares

27 queries in 2.008 seconds.