Cần trên 1.330 tỉ đồng nâng cấp Quốc lộ 31

Quốc lộ 31

Theo đó, việc cải tạo, nâng cấp dự án này là cần thiết và cấp bách nhằm ngăn chặn sự xuống cấp và quá tải, giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo sự kết nối các huyện phía Đông Bắc của tỉnh Bắc Giang với thành phố Bắc Giang và với các huyện phía Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn, từ đó làm động lực phát triển khu vực. Nhằm thu hồi vốn, Ban QLDA 6 đề xuất đưa ra phương án dùng doanh số thu phí để hoàn vốn cho dự án, thời gian thu phí dự kiến khoảng gần 20 năm, tính từ khi dự án hoàn thành với hai trạm thu phí trong đó, trạm chính tại km22+400 và trạm phụ tại Km7+250. Nếu được chấp thận, dự án sẽ được khởi công từ tháng 7.2015 và thời gian hoàn thành vào tháng 7.2017.

Theo Lao động