Cạn Khô Lời Với Thánh Diễn Sâu – Xem Hoài Không Nhịn Nổi Cười

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.