Cận cảnh phi cơ siêu thanh đầu tiên do Hàn Quốc chế tạo