Cận cảnh “mắt thần” canh giữ trời biển miền Tây

Trạm Ra đa 50 thuộc Trung đoàn 294, Sư đoàn 367 có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, phía Tây và Tây Nam để Tổ quốc không bị bất ngờ trước mọi tình huống trên không.

SHARE