Cận cảnh hệ thống xử lý nước thải của Formosa

0
11

o đại diện Formosa, nước thải từ các nhà máy được chuyển về khu vực xử lý rồi qua trạm quan trắc, nếu các chỉ số đạt tiêu chuẩn mới xả ra biển. Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Cận cảnh hệ thống xử lý nước thải của Formosa - ảnh 1

Một phần nhà máy xử lý nước thải của Formosa

Cận cảnh hệ thống xử lý nước thải của Formosa - ảnh 2

Nước thải được chuyển về các bể chứa để xử lý

Cận cảnh hệ thống xử lý nước thải của Formosa - ảnh 3

Tại đây, mùi hôi nồng nặc khiến ai cũng phải bịt mũi.

Cận cảnh hệ thống xử lý nước thải của Formosa - ảnh 4

Bể lắng bùn cho nước thải

Cận cảnh hệ thống xử lý nước thải của Formosa - ảnh 5

Bằng cảm quan có thể thấy nước ở đây bị ô nhiễm rất nặng

Cận cảnh hệ thống xử lý nước thải của Formosa - ảnh 6

Khu vực xử lý bọt cho nước thải

Cận cảnh hệ thống xử lý nước thải của Formosa - ảnh 7

Cận cảnh hệ thống xử lý nước thải của Formosa - ảnh 8

Nơi xử lý các tạp chất trong nước thải

Cận cảnh hệ thống xử lý nước thải của Formosa - ảnh 9

Đến đây, nước thải đã sạch hơn nhiều so với ban đầu

Cận cảnh hệ thống xử lý nước thải của Formosa - ảnh 10

Trạm quan trắc kiểm tra các số liệu của nước thải

Cận cảnh hệ thống xử lý nước thải của Formosa - ảnh 11

Một phần nhà máy sản xuất thép của Formosa

Theo Tienphong