Cận cảnh công tác rà phá bom mìn còn sót lại tại Deraa (Syria)

0
10
Cận cảnh công tác rà phá bom mìn còn sót lại tại Deraa (Syria) - Ảnh 1.

Khung cảnh tan hoang tại thành phố Deraa.

Cận cảnh công tác rà phá bom mìn còn sót lại tại Deraa (Syria) - Ảnh 2.

Các nhân viên dân sự Syria chăng dây quanh khu vực họ dự định rà phá bom mìn.

Cận cảnh công tác rà phá bom mìn còn sót lại tại Deraa (Syria) - Ảnh 3.

Khu vực còn bom mìn sót lại được đánh dấu nguy hiểm.

Cận cảnh công tác rà phá bom mìn còn sót lại tại Deraa (Syria) - Ảnh 4.

Các nhân viên rà phá bom mìn tiếp cận hiện trường…

Cận cảnh công tác rà phá bom mìn còn sót lại tại Deraa (Syria) - Ảnh 5.

… và rời đi sau khi đánh giá xong tình hình.

Cận cảnh công tác rà phá bom mìn còn sót lại tại Deraa (Syria) - Ảnh 6.

Một quả bom còn sót lại bị kích nổ.

Cận cảnh công tác rà phá bom mìn còn sót lại tại Deraa (Syria) - Ảnh 7.

Tại một địa điểm khác, các nhân viên rà phá bom mìn đang thu thập những vật liệu nổ mà họ đã xử lý.

Cận cảnh công tác rà phá bom mìn còn sót lại tại Deraa (Syria) - Ảnh 8.

Một “rổ” vật liệu nổ còn sót lại tại Deraa đã được các nhân viên ra phá bom mìn xử lý xong.

Cận cảnh công tác rà phá bom mìn còn sót lại tại Deraa (Syria) - Ảnh 9.

Một tòa nhà bị đổ sập sau khi các nhân viên rà phá bom mìn cho kích nổ vật liệu nổ còn sót lại bên trong nhà.

Cận cảnh công tác rà phá bom mìn còn sót lại tại Deraa (Syria) - Ảnh 10.

Máy ủi nhanh chóng được huy động tới đây…

Cận cảnh công tác rà phá bom mìn còn sót lại tại Deraa (Syria) - Ảnh 11.

… để giúp dọn dẹp hiện trường.

Cận cảnh công tác rà phá bom mìn còn sót lại tại Deraa (Syria) - Ảnh 12.

Một nhân viên rà phá bom mìn tiếp cận trực tiếp phía bên trong ngôi nhà.

Cận cảnh công tác rà phá bom mìn còn sót lại tại Deraa (Syria) - Ảnh 13.

Hai em bé Syria sống tại căn nhà đối diện theo dõi vụ việc.