Cận cảnh cây sưa 200 tuổi ở Bắc Ninh sắp bị bán 24,5 tỷ

0
31