Campuchia bất ngờ tăng 19% ngân sách quốc phòng năm 2017

0
9