California: Thợ nail sẽ không bị phạt hai lần

SAN FRANCISCO - MARCH 03: Linda Donly-Reid (C) receives a manicure at JT Nails March 3, 2006 in San Francisco. California Assembly Speaker pro Tem Leland Yee (D-San Francisco) has renewed calls to pass new legislation to clean up unsanitary nail salons after a woman in Fort Worth, Texas died as a result of a staph infection caused by bacteria from a nail salon. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Thống Ðốc Jerry Brown vừa ký ban hành Ðạo Luật SB 1044, cho phép Hội Ðồng Thẩm Mỹ California quyền hủy bỏ việc phạt hai lần cho một lỗi vi phạm đối với kỹ thuật viên và chủ tiệm móng tay, thông cáo báo chí của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, tác giả của đạo luật này, cho biết hôm Thứ Ba.

Ngoài ra, Ðạo Luật SB 1044 còn cho phép chủ tiệm và kỹ thuật viên móng tay được chọn cách trả tiền phạt theo sự phù hợp với họ, nếu bị phạt trên $500.

Ðạo luật này giúp chủ tiệm cũng như kỹ thuật viên móng tay trả dần tiền phạt và chủ tiệm vẫn có thể duy trì thương mại của mình, cũng như kỹ thuật viên vẫn có thể tiếp tục làm việc mưu sinh, trong trường hợp bị phạt một số tiền quá lớn, theo thông cáo.

“Sau khi nghe nhiều ý kiến của những người làm việc trong ngành móng tay, tôi thấy rằng, phải có một số thay đổi trong kỹ nghệ này, để bảo vệ nhân viên và doanh nghiệp hữu hiệu hơn. Nhờ đóng góp của họ, tôi đã có thể xác định được hai vấn đề mà chúng ta có thể đề nghị thay đổi dù nhỏ, nhưng rất quan trọng, đó là đưa ra đạo luật giúp giảm gánh nặng trả tiền phạt,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được trích lời phát biểu. “Ðạo Luật SB 1044 là một giải pháp cần thiết trong vấn đề hàng ngày ảnh hưởng đến các tiệm móng tay và tôi tự hào rằng hiện nay đã trở thành một đạo luật của California.”

Cùng với Ðạo Luật SB 1044, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng đưa ra Dự Luật SB 896, bắt buộc tiệm móng tay nhận cách trả tiền “tip” bằng thẻ tín dụng nếu tiệm đang nhận cách trả tiền bằng thẻ tín dụng cho dịch vụ móng tay, theo thông cáo.

:VD:

SHARE