California có nhiều dân Hispanic hơn dân da trắng

0
2

Biến chuyển của dân da trắng và hispanic, theo số sinh-tử và di trú. (Biểu đồ US Census)

WASHINGTON (WP) – Theo các dữ kiện thống kê dân số mới đưa ra cuối tháng trước, California là tiểu bang thứ nhì trên toàn quốc có số dân Hispanic đông hơn dân da trắng, tiểu bang đầu tiên là New Mexico.

Tính tới ngày 1 Tháng Bảy năm 2014, California có 14.99 triệu Hispanic và 14.92 triệu da trắng không phải là Hispanic.

Hawaii có đông dân gốc Á Châu-Thái Bình Dương, là tiểu bang thứ ba dân da trắng không chiếm đa số.

Tờ Los Angeles Times nói rằng người ta đã biết từ lâu về chiều hướng lâu dài của dân số Mỹ là da trắng sẽ ít hơn dân Hispanic, dân chúng già đi và tín ngưỡng giảm. Các nhà nhân khẩu học dự đoán đến năm 2060 phân nửa dân chúng California là gốc Hispanic.

Tại California tuổi trung bình của dân Hispanic là 29 trong khi tuổi của dân da trắng không phải hispanic là 45.

Texas cũng là một tiểu bang nằm trong hướng chuyển biến như thế và có lẽ số dân Hispanic sẽ vượt da trắng vào cuối thập niên này.

Ðây là hiện tượng không có gì đáng ngạc nhiên. Mật độ dân da trắng ở miền Nam và Tây Nam vẫn thấp từ thời kỳ lập quốc.

Ngược lại miền Ðông-Bắc và Trung Tây không có chuyển biến theo khuynh hướng ấy. Chẳng hạn ở New Hampshire, nếu vẫn trong hướng bình thường như những thập niên trước thì phải tới năm 2261 dân Hispanic mới đông hơn dân da trắng. Nói cách khác, New Hampshire sẽ tiếp tục là tiểu bang có vai trò quan trong trong bầu cử sơ bộ như từ trước đến bây giờ qua 61 nhiệm kỳ tổng thống nữa

:NV:

comments

SHARE