Cái chết của Fidel Castro nêu bật sự khác biệt giữa Obama và Trump về Cuba

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

23 queries in 1.277 seconds.