Cách tàu ngầm Kilo Việt Nam phóng tên lửa

Hầu hết các tàu ngầm, kể cả tàu Kilo 636 của Việt Nam đều có chung cách thức phóng tên lửa từ dưới mặt nước.

Cách tàu ngầm Kilo Việt Nam phóng tên lửa

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

17 queries in 1.024 seconds.