Cách tàu ngầm Kilo Việt Nam phóng tên lửa

Hầu hết các tàu ngầm, kể cả tàu Kilo 636 của Việt Nam đều có chung cách thức phóng tên lửa từ dưới mặt nước.

Cách tàu ngầm Kilo Việt Nam phóng tên lửa

Shares

Shares

27 queries in 1.897 seconds.