Cách lấy tờ tiền ra giữa 2 chai nước, xem rồi đi cá với mấy thằng bạn thôi.

0
3
SHARE