Cách kê khai để đóng bảo hiểm xã hội ở mức thấp

0
8

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, kể từ ngày 01-01-2016 đến 31-12-2017, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương (theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH).

Như vậy, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đã bổ sung thêm “phụ cấp lương” nên nhiều người lao động sẽ phải tăng tiền đóng BHXH vì họ có phụ cấp lương. Thế nên, trong những ngày qua nhiều người lao động và cả chủ doanh nghiệp đặt vấn đề đại ý là: “Có cách kê khai nào để đóng BHXH bắt buộc ở mức thấp?”.

Xin được chia sẻ như sau:

* Trước đây: Doanh nghiệp thường kê khai mức lương thấp (bằng lương tối thiểu vùng hoặc cao hơn một chút) còn tất cả số tiền còn lại đẩy vào “phụ cấp lương” để số tiền đóng BHXH thấp.

* Hiện nay: Nếu áp dụng cách trên thì số tiền đóng BHXH sẽ cao. Bởi vậy, doanh nghiệp sẽ kê khai mức lương thấp (bằng lương tối thiểu vùng hoặc cao hơn một chút) và mức phụ cấp lương thấp hoặc không có; số tiền còn lại sẽ coi là tiền thưởng theo Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012, hay khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại… và chi theo từng đợt hoặc từng tháng (tùy vào sự thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động).

Như vậy, số tiền đóng BHXH bắt buộc của người lao động sẽ không cao.

Lưu ý: Căn cứ Điều 62 Luật BHXH 2014, nếu người lao động đóng tiền BHXH bắt buộc thấp thì chế độ lương hưu sau này sẽ thấp.

Lẽ ấy, nên người lao động và người sử dụng lao động cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, để đảm bảo lợi ích của người lao động một cách tốt nhất ở hiện tại lẫn tương lai

Trần Thành (VNTB)

SHARE