Cách giải quyết rắc rối giữa đàn ông và phụ nữ

0
12

Dưới đây là những khác biệt cơ bản giữa đàn ông và phụ nữ khi họ cùng giả quyết những rắc rối của mình:

Đàn ông

Phụ nữ

Đàn ông ngại đề nghị người khác cho lời khuyên bởi anh ta nghĩ như thế chứng tỏ anh ta yếu kém trong giải quyết vấn đề.

Phụ nữ tìm hết người này đến người khác để xin lời khuyên cho vấn đề của mình và được xem đó là hành động “khéo cầu viện”.

Trước khó khăn đàn ông cố bình tĩnh nghĩ cách giải quyết.

Phụ nữ thì hoảng hốt và khóc.

Khi đàn ông tâm sự về rắc rối của anh ta tức là anh ta đã có cách giải quyết.

Khi phụ nữ tâm sự về rắc rối của mình tức là cô ta đang không biết cách nào giải quyết nó.

Đàn ông tâm sự đơn giản vì muốn nói ra và chưa chắc đã cần lời khuyên.

Phụ nữ tâm sự với bạn tức là cô ấy đang tìm lời khuyên ở bạn.

Rượu giúp đàn ông quên đi muộn phiền.

Shopping giúp phụ nữ giải tỏa stress.

Theo SKGĐ