Các viên chức Cali đề nghị tăng thêm $2 tiền thuế thuốc lá

0
5

Một người mẫu hút thuốc trước khi dự buổi trình diễn thời trang Dolce & Gabbana. (Getty Images)

Sau bảy lần thất bại tính từ năm 2002, một liên minh quy tụ các tổ chức y tế và các nhà lập pháp một lần nữa lại đề nghị tăng thuế thuốc lá ở California. Họ lập luận rằng tăng thêm $2 Mỹ kim cho mỗi gói thuốc lá sẽ cứu nhiều mạng người, một phần bằng cách làm cho người ta ngại hút thuốc lá.

Nghị Sĩ Tiểu Bang Richard Pan (Dân Chủ -Sacramento) là một bác sĩ. Ông đã đệ trình đề nghị mới nhất này. Dự luật của ông sẽ tạo ra $1.4 tỷMỹ kim một năm, để tài trợ cho việc phòng chống hút thuốc, cho việc nghiên cứu các chứng bệnh liên quan đến hút thuốc lá, và cho các dịch vụ điều trị được mở rộng dành cho các bệnh nhân Medi-Cal.

Dự luật này sẽ đòi phải có một số phiếu hai phần ba của cơ quan lập pháp và chữ ký của thống đốc, để được đem ra biểu quyết. Ngành kỹ nghệ thuốc lá đã ngăn chặn những nỗ lực trong quá khứ.

Theo những người ủng hộ cho biết, họ chuẩn bị sẵn sàng đưa đề nghị ấy ra bỏ phiếu vào tháng 11 năm 2016, với việc thu thập chữ ký, nếu nó bị thất bại tại cơ quan lập pháp. Thuế tiểu bang đánh vào một gói 20 điếu thuốc hiện nay là 87 cent, tính thêm vào một khoản thuế liên bang là $1.01 một gói.

Ông Pan nói, “Thuế suất thuốc lá California hiện nay đang nằm trong số những mức thấp nhất trên toàn quốc, với 32 tiểu bang có thuế suất cao hơn. Dự luật SB 591 sẽ đưa thuế suất thuốc lá California vào đứng hàng thứ 8 trên toàn quốc. Dự luật cũng sẽ khôi phục lại việc các chương trình phòng ngừa và nghiên cứu thuốc lá có mức hữu hiệu cao của California.”

Việc tăng thuế được nhiều tổ chức ủng hộ. Trong số đó, có American Heart Association (Hiệp Hội Tim Hoa Kỳ), American Lung Association (Hiệp Hội Phổi Hoa Kỳ) ở California, Cancer Society Cancer Action Network (Mạng Lưới Hành Động Ung Thư Hoa Kỳ), California Medical Assn. (Hiệp Hội Y Khoa California), Service Employees International Union California (Nghiệp Đoàn Quốc Tế Các Nhân Viên Dịch Vụ California), Heath Access California, và California Hospital Assn. (Hiệp Hội Bệnh Viện California).

Theo các nhóm y tế này cho biết, gần 35,000 cư dân California đã chết vì những bệnh liên quan đến hút thuốc lá trong năm 2009. Họ ước tính rằng mức thuế cao hơn sẽ cứu mạng 100,000 người.

Liên minh ấy đã đưa ra một cuộc nghiên cứu, do Chương Trình Nghiên Cứu Bệnh Liên Quan Tới Thuốc Lá của viện đại học UC San Francisco thực hiện. Cuộc nghiên cứu ấy kết luận rằng việc hút thuốc làm tốn $18.1 tỷ ở California, tức $487 cho mỗi cư dân, trong những khoản chi phí y tế trực tiếp, và những khoản tốn kém gián tiếp từ sức sản xuất bị mất đi do bệnh tật và chết sớm.

:VD:

SHARE