Các trường ở Sài Gòn cắt giảm gần hết các hoạt động của học sinh để có tiền thưởng Tết cho giáo viên

Ảnh: Zing

Tin Saigon –  Báo Dân Trí ngày 27 tháng 1 loan tin, để có khoản tiền thưởng Tết cuối năm với hàng chục triệu đồng cho giáo viên, nhiều trường học tại Sài Gòn đã phải tằn tiện bằng nhiều cách thức khác nhau. Thông tin cho biết, việc “tằn tiện” này là để có khoản tiền thưởng Tết chừng 20 đến 40 triệu đồng cho mỗi giáo viên ở nhiều nơi đã trở thành hành động bủn xỉn, keo kiệt khi có trường cắt hết các hoạt động thể thao, văn nghệ, câu lạc bộ của thầy trò, cắt khen thưởng, các chương trình trong năm học cho học sinh.

Nhà trường chỉ tổ chức các hoạt động vừa đủ để báo cáo lên lãnh đạo ngành giáo dục tại địa phương. Chưa dừng lại ở những việc trên, có những trường thậm chí còn giảm cả tiền hỗ trợ cho học sinh đi thi học sinh giỏi, để chia tăng thêm tiền cho các giáo viên được cao hơn. Và kế sách này đã được nhiều giáo viên tán thưởng đồng ý.

Ngoài các hành động cắt giảm các khoản chi, thì nhiều trường học tại quận 1, đã tận dụng sân trường là nơi vui chơi của học sinh để cho thuê làm bãi gửi xe. Còn nếu giáo viên muốn tổ chức các hoạt động thiết thực cho học sinh thì phải tự bỏ tiền ra hoặc đi xin phụ huynh.

Tất cả những cách làm trên của nhiều trường học để tăng thêm thu nhập cho giáo viên trước những đồng lương ít ỏi đã được đặt tên thành công thức: tiết kiệm cộng với làm thêm, cộng với tiền vận động, thì sẽ ra được một khoản tiền Tết lớn chừng vài chục triệu đồng.

Theo SBTN

SHARE