Các nhà hoạt động: Bạo lực không ngăn được biểu tình ôn hòa

0
8
SHARE