Các lực lượng Iraq nỗ lực lớn để chiếm lại thành phố Fallujah

0
8
SHARE