Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN và Nhật sẽ họp ở Lào tháng 11

0
6
SHARE