Cả nước nhập siêu hơn 2,7 tỉ USD

0
7

Kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước như hàng dệt may đạt 7,5 tỉ USD, tăng 9,1%; hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt 7,3 tỉ USD, tăng 44,3%; giày, dép đạt 4,2 tỉ USD, tăng 9,6%…
Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 4 tháng qua đạt 64,1 tỉ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm khu vực kinh tế trong nước đạt 25,8 tỉ USD và khu vực FDI đạt 38,3 tỉ USD. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của VN với kim ngạch đạt 17,6 tỉ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước và tiếp đến là Hàn Quốc đạt 13,7 tỉ USD.
Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước đã nhập siêu hơn 2,7 tỉ USD, bằng 4,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,49 tỉ USD nhưng khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 5,75 tỉ USD.
Thanh niên
SHARE