Cà Mau: Nghi vấn Văn phòng đăng ký đất đai huyện chi không đúng thực tế gần 1 tỷ đồng

0
14

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thới Bình, nơi vừa bị phát hiện chi không đúng thực tế gần 1 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra cho thấy, theo báo cáo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thới Bình, tổng thu năm 2013 đến năm 2015 là hơn 9 tỷ đồng; tổng chi hơn 8,5 tỷ đồng; còn lại hơn 770 triệu đồng chuyển sang năm 2016, nhưng đơn vị báo tiền năm 2016 chỉ còn tồn tại 764 triệu đồng, chênh lệch 7,2 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện quyết định của UBND huyện Thới Bình về việc phê duyệt dự toán kinh phí trích đo đạc địa chính thửa đất phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tiên tại địa bàn huyện Thới Bình, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thới Bình đã lập hồ sơ thanh toán không đúng thực tế số tiền gần 800 triệu đồng.

Cụ thể, năm 2015, ngân sách huyện cấp cho đơn vị gần 3,5 tỷ đồng, đơn vị đã xuất 2 hóa đơn với số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Thực tế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thới Bình thuê Công ty TNHH MTV Tài nguyên Thành Long và Công ty TNHH Đo đạc – Bản đồ Sao Nam thực hiện chỉ với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Theo đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thới Bình đã quyết toán chênh lệch gần 800 triệu đồng.

Kết luận thanh tra về số tiền chi không đúng thực tế của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thới Bình.
Kết luận thanh tra về số tiền chi không đúng thực tế của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thới Bình.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện các quyết định của Giám đốc Sở TN-MT về việc phê duyệt đề cương sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tại các xã Biển Bạch, Tân Bằng, Tân Phú, Trí Lực và kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp xã thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thới Bình đã ký 4 hợp đồng với Sở TN-MT, với tổng giá trị hơn 370 triệu đồng. Chi nhánh đã không trực tiếp thực hiện mà thuê đơn vị khác với tổng giá trị thấp hơn và thanh toán không đúng thực tế gần 160 triệu đồng; nâng tổng số tiền thanh toán không đúng thực tế lên hơn 950 triệu đồng.

Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau nhận định, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thới Bình đã thực sai Điều 19 Luật Kế toán năm 2003 về “công tác nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán đều phải lập chứng từ kế toán; chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. Trong trường hợp chứng từ kế toán chưa có quy định mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từ kế toán nhưng phải có đầy đủ các nội dung theo quy định”.

Công văn chỉ đạo huyện Thới Bình làm rõ vụ việc của UBND tỉnh Cà Mau.
Công văn chỉ đạo huyện Thới Bình làm rõ vụ việc của UBND tỉnh Cà Mau.

Được biết, sau khi Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau có kết luận như nói trên, ông Lâm Văn Bi (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) đã ký công văn đề nghị Chủ tịch UBND huyện Thới Bình chỉ đạo Phòng Tài chính huyện kiểm tra lại việc thanh, quyết toán của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thới Bình liên quan đến số tiền và báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh.

Để làm rõ thêm thông tin, PV đã liên hệ với ông Hồ Hoàng Đỉnh (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thới Bình), thì ông Đỉnh cho biết, ông đang làm báo cáo gửi UBND huyện. Khi PV hỏi thêm về nội dung báo cáo, thì ông Đỉnh không trả lời.

PV cũng liên hệ với ông Nguyễn Trung Kiên (Trưởng Phòng Tài chính huyện Thới Bình) để tìm hiểu, nhưng ông Kiên đưa ra lý do bận họp nên không thông tin nhiều. Ông Kiên chỉ cho biết là đơn vị này đang tiến hành xác minh theo chỉ đạo, đang làm báo cáo gửi UBND huyện để báo cáo tỉnh.

Theo Dân trí